Resultat år 2009

ÅRETS AUSSIE år 2009,  nr. 3 med 109 poäng. 

 

NOUCH, SEUCH, FIUCH, Int.UCH 

Tanamier's Olympia Red Of Yrhätta " PIA "

Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens

Nr: 19 med 36 poäng, 3+1 utst.

SEUCH, NOUCH Härkmoen's Yasmine

 

Nr: 22 med 22 poäng, 4 utst.

Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens

 

ÅRETS UPPFÖDARE Nr. 9 med 20 poäng.

 

 År 2009

Utställning:

10/1 FKK Int. Kajanni     Tanamier's Olympia Red Of Yrhätta  3 CHKL, Ck

 

18/4 NKK Int. Harstad    Tanamier's Olympia Red Of Yrhätta   3 Btkl, Ck

                                   Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens   1:1 junkl

 

3/5  ÖnTek Skellefteå     Tanamier's Olympia Red Of Yrhätta  2 Btkl, Ck

                                   Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens   3 Btkl, ck

                                                                                     BIS-3 unghund 

16/5 SKK Piteå nat.        Tanamier's Olympia Red Of Yrhätta     BIR, Big-4 

                                   Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens  Cert, 2 Btkl

 

24/5 Pello, gr.3             Tanamier's Olympia Red Of Yrhätta Cert, BIM > FIUCH

                                   Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens R-cert, 3 Btkl

 

13/6 SKK Int. Vännäs      Tanamier's Olympia Red Of Yrhätta  2 Btkl, ck

                                   Tanamier's Xtra goes For Härkmoens 1:1 Jkl, hp

                                   SEUCH, NOUCH Härkmoen's Yasmine  Chkl 2

 

14/6 SKK nat. Vännäs     Tanamier's Olympia Red Of Yrhätta  Btkl-R, Ck

                                   Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens 1:1jkl,Hp

                                   SEUCH, NOUCH Härkmoen's Yasmine  Chkl 2, Ck

 

20/6 Bodö HK                Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens 1:1 jkl,2 Btkl

 

21/6 NTK Bodö              Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens  Cert, BIM

                                   Tanamier's Olympia Red Of Yrhätta  3 Btkl, Ck

 

28/6 SKK Int. Gällivare    Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens  3 Btkl, Ck

                                   Tanamier's Olympia Red Of Yrhätta  Cacib, BIM

                                   SEUCH, NOUCH Härkmoen's Yasmine  Ck, BT-4

 

4/7 SKK Int. Piteå           Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens 1: jkl,Hp

                                   Tanamier's Olympia Red Of Yrhätta

                                      Cacib, BIR, Big-1, BIS-5

                                                                                   

                                   SEUCH, NOUCH Härkmoen's Yasmine  BT-2, R-cacib

 

18/7 FKK Int.Oulu           Tanamier's Olympia Red Of Yrhätta  

                                       Cacib, BIM >> Int UCH                          

                                   Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens  Cert, Btkl 2

 

19/7 FKK Int. Oulu          Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens  Cert, Btkl 2

                                    Tanamier's Olympia Red Of Yrhätta  Btkl-4

 

1/8 SKK Int. Svenstavik    SEUCH, NOUCH Härkmoen's Yasmine 

                                    Chkl 1, Btkl 2, R-Cacib

                                

2/8 Svenstavik                Aussie-Specialen-2009

                                    SEUCH, NOUCH Härkmoen's Yasmine BT-R

               

15/8 ÖnTek Skellefteå     Tanamier's Olympia Red Of Yrhätta  BIR  

                                    Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens Bt3

    

Rallarutst.  Sept.             Tanamier's Olympia Red Of Yrhätta BTKL-3

                                    Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens 1:2 Ukl

 

23/10 Tromsö HK            Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens  Cert, BIR

 

24/10 NKK Int. Tromsö     Tanamier's XtraGoesFor Härkmoens

                                             Cert, Cacib, BIR

 

12/12 HUND-09             Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens  1:1 Ukl

                    

          

 

 

SKK   Piteå, maj.

 

 

 Int.Uch, NOUCH, SEUCH,   FIUCH

 Tanamier's Olympia Red     Of  Yrhätta  " Pia " till vänster,

 BT-1, BIR

 

Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens

 Cert, Bt-2

 

 

 

 

 

 

                          

                                                  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/7 FKK Int. Oulo

 Tanamier's Olympia Red Of Yrhätta

Cacib, BIM>> Int. UCH

 

Tanamier's Xtra Goes For Härkmoens

BT-2, Cert