4:an
Morkhaugen's Fanken Morkhaugen's Fanken

4:an  N23511/91 Hd u.a

e.SEUCH  Morkhaugen's Fanken Hd u.a

u. Östvangens Soffie Hd u.a

 

4:an har Östvangen i 6 nedstigande led på tiksidan.

Tore Östhus var innehavare till Östvangens kennel, ett av Norges mest framgångsrika kennel, flera Kongepokalvinnare.

DCH Östvangens Bossie

Östvangens Ami II

DCH Östvangens Blue White

bara för att nämna några.