Utställningmeriterade med Cert, BIM, BIR,

Härkmoen's Hoppetossa     SUCH

Härkmoen's Loppan           Sverige: 2xCert, 2xBIR, BIS:1, Avelsklass 1 Hp

                                      Finland: Cert, BIR, Big-5

Härkmoen's Blåbert           3xCert, 3xCacib, 2xBIM, 3xBIR, BIS-2, LKAB:s VP

Härkmoen's B-Roy             BIR

Härkmoen's Bönan             BIM

Härkmoen's Clea-Ciora       BIM

Härkmoen's Fribert "Frick"   BIM

Härkmoen's Keen "Labba"    SUCH 

Härkmoen's KW-Nilsson      SUCH         

Härkmoen's Oberst  Itoh      NUCH, Norge

Härkmoen's Rimi "Zita"        Sverige: 2xCert

                                       Norge: 2xCert, 2xCacib, BIM, BIR, Big-3

Härkmoen's Raki                BIM

Härkmoen's Salt o Peppar    SUCH

Härkmoen's Snöstorm          3xCert, BIR, BIS-3

Härkmoen's Tell                 SUCH

Härkmoen's Zoogin             BIR, BIS-3

Härkmoen's Å-Galante        3xCert, BIR, BIS-1