Tanamier's Olympia Red Of YrHätta "Pia"

ÅRETS AUSSIE 2009 nr. 3.

med 109 poäng, 5 st uts. 

Int. UCH, N, S , FIUCH

Tanamier's

 Olympia Red Of Yrhätta

e. NORD JV-04 Jaskarin Oliver Twist

u. NUCH Härkmoen's Yrhätta

Knän 2/0 och ögon u.a